Vakantierooster

Vakantieoverzicht schooljaar 2021-2022

Prinsjesdag: 21 september
Herfstvakantie: 16 t/m 24 oktober
Kerstvakantie: 25 december t/m 9 januari
Voorjaarsvakantie: 26 februari t/m 6 maart
Goede Vrijdag: 15 april
Tweede Paasdag: 18 april
Meivakantie: 23 april t/m 8 mei
Hemelvaartvakantie: 26 mei en 27 mei
Tweede Pinksterdag: 6 juni
Zomervakantie: 9 juli t/m 19 augustus

De studiedagen zijn gepland op 20 september 2021, 10 januari 2022, 28 en 31 januari 2022, 20 mei 2022 en 10 en 13 juni 2022.

Vrije middagen vallen op 3 december, 24 december en 8 juli

© 2022 CBS De Gantel