Maatregelen i.v.m. uitbraak Coronavirus

Lees meer informatie op onze homepage

Schoolgids

Schoolgids/infoboekje groepen 1-2

Bij het kennismakingsgesprek en de rondleiding op onze school ontvangen nieuwe ouders een schoolbrochure.

Voor ouders van nieuwe kleuters, die starten na de kerstvakantie is het informatie boekje ter vervanging van de informatieavond aan het begin van het jaar. Alle informatie staat ook in het boekje!

U kunt ze via onderstaande links bekijken op deze site.

Mocht u behoefte hebben aan een papieren exemplaar, dan kunt u dat ophalen bij de administratie.

Informatiegids voor nieuwe leerlingen

Schoolgids 2020-2021

© 2020 CBS De Gantel