De school biedt de kinderen de mogelijkheid om over te blijven. Om de overblijf in goede banen te leiden, is een overblijfreglement opgesteld. Het regelement geeft duidelijkheid voor alle betrokkenen.

CBS de Gantel werkt tijdens de overblijf samen met vijf medewerkers van 3SSport . De medewerkers van 3SSport verzorgen tijdens de overblijf sportieve en/of creatieve activiteiten. De activiteiten worden aangepast aan de leeftijden van de kinderen.
 
Ouders, die hun kind(eren) willen laten overblijven, sluiten hiervoor een contract af. In het regelement kunt u alle voorwaarden lezen.
Via een aanmeldformulier overblijf kunt u uw kinderen aanmelden, deze is te verkrijgen bij juf Cynthia.
 
We streven ernaar de overblijf een ontspanningsmoment te laten zijn, waar kinderen in rust en een gezellige sfeer hun lunch kunnen nuttigen. Onze ervaring is dat kinderen die tijdens de overblijf naar huis gaan, in de middag vaak beter kunnen leren. Deze onderbreking van de schooldag geeft hen de kans om even te ontspannen en met vernieuwde energie terug te keren naar de klas. Dit heeft niet alleen een positief effect op hun concentratievermogen van deze leerlingen, maar zorgt ook voor meer rust onder de kinderen die moeten overblijven, omdat ouders/verzorgers niet in de gelegenheid zijn om de kinderen zelf op te vangen. Onze leerkrachten ervaren dat zij na de pauze sneller kunnen starten met hun lessen, wat bijdraagt aan een efficiëntere onderwijstijd. Dit alles leidt tot een verbeterde leeromgeving voor iedereen. De kinderen die wel overblijven doen dit dan in een kleinere groep, waardoor er ook voor hun meer rust is.
 

© CBS De Gantel

×