Maatregelen i.v.m. uitbraak Coronavirus

Lees meer informatie op onze homepage

Overblijf

De school biedt de kinderen de mogelijkheid om over te blijven.Om de overblijf in goede banen te leiden, is een overblijfreglement opgesteld. Het regelement geeft duidelijkheid voor alle betrokkenen.
 
Ouders, die hun kind(eren) willen laten overblijven, sluiten hiervoor een contract af. In het regelement kunt u alle voorwaarden lezen.
Via een aanmeldformulier overblijf kunt u uw kinderen aanmelden, deze is te verkrijgen bij juf Cynthia.
 
We streven ernaar de overblijf een ontspanningsmoment te laten zijn, waar kinderen in rust en een gezellige sfeer hun lunch kunnen nuttigen.
 
Op de site van de groep van uw kind(eren) kunt u zien welke overblijfleidster de overblijf in die groep leidt.

© 2021 CBS De Gantel