Schoolzaken

Op deze pagina vindt u informatie over allerlei praktische schoolzaken, zoals de vakantie-regeling, de schooltijden en het overblijven.
 
Wij streven ernaar deze informatie zo up-to-date mogelijk te houden.

Jaarbericht 2014 SCOH

"Kinderen hebben recht op goed onderwijs. En het is onze taak om dat goede onderwijs te verzorgen.”

Het stond er zo simpel, als missie boven ons strategisch beleidsplan 2011-2015. Goed onderwijs verzorgen, dat is eigenlijk de meest basale taak die ons gegeven is. Tegelijkertijd is het de drijvende kracht binnen onze organisatie. Iedere medewerker van SCOH/SPCP, of het nu een beleidsmedewerker is of een onderwijsassistent, een directeur of een peuterleidster, voelt zich geroepen om kinderen verder te brengen in hun ontwikkeling. Ook in 2014 hebben we die taak weer vol enthousiasme opgepakt. Hierover hebben we verantwoording afgelegd in een jaarverslag aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In het korte jaarbericht op onze website schetsen wij de hoofdpunten. Het is te benaderen via onderstaande link.

SCOH Jaarbericht 2014

Privacy en Sociale Media op school

SCOH werkt met een privacyreglement en met gedragsregels voor sociale media. Ook op CBS De Gantel wordt dit beleid gehanteerd. Wilt u de documenten inzien? Klik dan op de links hieronder! De links openen in een nieuw venster.
 
SCOH Gedragsregels sociale media
 
Privacy reglement SCOH

© 2019 CBS De Gantel