Maatregelen i.v.m. uitbraak Coronavirus

Lees meer informatie op onze homepage

Informatiegids kleuters

In de informatiegids voor kleuters vindt u praktische informatie over de dagelijkse gang van zaken in de kleutergroepen.
Het informatieboekje is op alfabet opgesteld, zodat u de informatie makkelijk terug kunt vinden.

Wanneer uw kind voor het eerst naar school komt, krijgt u dit boekje ook uitgereikt.

We wensen u veel leesplezier!

Informatiegids kleuters

Informatiegids kleuters

© 2021 CBS De Gantel