Maatregelen i.v.m. uitbraak Coronavirus

Lees meer informatie op onze homepage

Directiespreekuur

Omdat wij het heel belangrijk vinden dat u de keuze voor De Gantel weloverwogen maakt, nodigen wij u graag uit voor een kennismakingsgesprek alvorens u uw kind inschrijft op onze school.
 
Voordat u uw kind kunt aanmelden op onze school, maakt u een afspraak voor het directie-spreekuur.
Tijdens dit spreekuur maakt u kennis met de locatie leider, en ontvangt u informatie over onze school. Natuurlijk maakt een rondleiding door de school ook deel uit van dit spreekuur. Vanzelfsprekend krijgt u ook de gelegenheid om vragen te stellen.
 
Na afloop van het kennismakingsgesprek krijgt u de schoolgids en het inschrijfformulier mee naar huis. Als u ervoor kiest om uw kind op onze school in te schrijven, levert u het formulier in bij de administratie.
 
Onder het kopje aannamebeleid kunt u de regels voor plaatsing op onze school nalezen.
 
Het directie spreekuur vindt plaats:
1 maal per 2 weken op woensdagochtend om 9.00 uur op De Gantel, Laan van Wateringse Veld 925, 2548 BR Den Haag
 
Om een afspraak te maken belt u met de administratie: 070 - 396 72 22.

© 2021 CBS De Gantel