Maatregelen i.v.m. uitbraak Coronavirus

Lees meer informatie op onze homepage

Nieuwe ouders

Gevolgen uitbraak Coronavirus

Vanwege de uitbraak van het Coronavirus en de sluiting van de school kunnen ouders nieuwe leerlingen niet aanmelden in deze aanmeldperiode.

Ouders van de kinderen die in januari t/m maart 2020 3 jaar worden kunnen hun kind aanmelden in de volgende periode vanaf 15 juni t/m 3 juli 2020.

In deze PDF kunt u meer informatie hierover teruglezen.

 

 

 

Wij heten u van harte welkom op de site van onze school!

De keuze voor de school van uw kind(eren) is een belangrijke. Een beslissing voor een lange periode waarin u uw kind aan ons toevertrouwt. Daarom is het belangrijk deze keuze weloverwogen te maken.

Wij hopen u op deze site een beeld te kunnen schetsen van het reilen en zeilen op onze school. Met deze informatie kunt u afwegen of CBS De Gantel bij u en uw kind past.
Als u overweegt uw kind bij ons op school aan te melden, dan verzoeken we u een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek (070 - 3967222) en een rondleiding, zie hiervoor het kopje directiespreekuur.

nieuwe ouders   logo gemeente

Aanmelden vanaf drie jaar

De wet op het primair onderwijs is eind 2016 gewijzigd. Daarin staat dat ouders hun kind pas kunnen aanmelden bij een basisschool op 3-jarige leeftijd. Vanaf de eerste verjaardag van uw kind kunt u uw kind d.m.v. een formulier uw belangstelling tonen voor De Gantel. Als uw kind de 3-jarige leeftijd bereikt, kunt u uw kind aanmelden bij De Gantel. Een kind kan op meerdere basisscholen worden aangemeld. Deze afspraken gelden alleen voor leerlingen die naar groep 1 gaan. Deze afspraken gelden voor alle besturen en basisscholen in Den Haag. De toelatingscriteria worden door De Gantel bepaald en kunnen verschillen van die van andere basisscholen.

Hoeveel plaatsen heeft CBS De Gantel?

Op www.denhaag.nl/scholenwijzer vindt u informatie over alle scholen in Den Haag. CBS De Gantel zorgt dat het aantal beschikbare plaatsen, het aantal aanmeldingen en het aantal toegelaten kinderen op die website staan. Ook de regels die de school heeft voor toelating (het toelatingsbeleid) staan op die website.

Kinderen die in de maanden oktober, november en december 3 jaar worden, kunnen zich alleen in de eerste aanmeldperiode in december aanmelden.

Omdat er kinderen langer in groep 1 blijven, is het leerlingenplafond dit jaar aangepast en kunnen er de eerste aanmeldperiode 10 kinderen worden aangemeld in plaats van 15. In de tweede, derde en vierde aanmeldperiode kunnen telkens 15 kinderen worden aangemeld.

Aanmelden betekent niet altijd dat uw zoon of dochter ook echt bij onze school terecht kan.

© 2021 CBS De Gantel