Nieuwe ouders

Wij heten u van harte welkom op de site van onze school!

De keuze voor de school van uw kind(eren) is een belangrijke. Een beslissing voor een lange periode waarin u uw kind aan ons toevertrouwt. Daarom is het belangrijk deze keuze weloverwogen te maken.

Wij hopen u op deze site een beeld te kunnen schetsen van het reilen en zeilen op onze school. Met deze informatie kunt u afwegen of CBS De Gantel bij u en uw kind past.
Als u overweegt uw kind bij ons op school aan te melden, dan verzoeken we u een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek (070 - 3967222) en een rondleiding, zie hiervoor het kopje directiespreekuur.

nieuwe ouders   logo gemeente

Eén aanmeldleeftijd

De wet op het primair onderwijs is eind 2016 gewijzigd. Daarin staat dat ouders kunnen hun kind pas kunnen aanmelden bij een basisschool op 3-jarige leeftijd. Vanaf de eerste verjaardag van uw kind kunt u uw kind d.m.v. een vooraanmelding aanmelden bij CBS De Gantel. Als uw kind de 3-jarige leeftijd bereikt, kunt u uw kind definitief aanmelden bij CBS De Gantel. Een kind kan op meerdere basisscholen worden aangemeld. Deze afspraken gelden alleen voor leerlingen die naar groep 1 gaan. Deze afspraken gelden voor alle besturen en basisscholen in Den Haag. De toelatingscriteria worden door CBS De Gantel bepaald en kunnen verschillen van die van andere basisscholen.
Ouders van kinderen die geboren zijn op of na 1 oktober 2015 melden hun zoon of dochter aan vanaf het moment dat het kind 3 jaar wordt. Voor kinderen geboren vóór 1 oktober 2015 verandert er niets.

Uw kind is geboren op of na 1 oktober 2015

  • Voor uw kind geldt een nieuwe procedure voor het aanmelden bij een basisschool.

  • U ontvangt tijdig een brief met informatie over deze nieuwe procedure.

  • Officieel aanmelden bij een school voordat uw kind 3 jaar is, is niet nodig en niet mogelijk.

Uw kind is geboren voor 1 oktober 2015

  • De oude procedure blijft van toepassing. U kunt uw kind aanmelden op de school van uw keuze. Meer informatie over de voor uw kind geldende aanmeldprocedure vindt u op de website www.eenaanmeldleeftijd.nl.

Heeft u uw kind al aangemeld bij een Haagse basisschool? Dan hoeft u niks te doen. Eventuele gedane toezeggingen blijven bestaan.

 

Tijdig aanmelden.

Om er zeker van te zijn dat wij plaats voor uw zoon of dochter hebben, is het verstandig om niet met de aanmelding van uw kind te wachten tot het 3 jaar wordt, maar gebruik te maken van de mogelijkheid van de vooraanmelding. Dit kan vanaf een leeftijd van 1 jaar.

Hoeveel plaatsen heeft CBS De Gantel?

Op www.denhaag.nl/scholenwijzer vindt u informatie over alle scholen in Den Haag. CBS De Gantel zorgt dat het aantal beschikbare plaatsen, het aantal aanmeldingen en het aantal toegelaten kinderen op die website staan. Ook de regels die de school heeft voor toelating (het toelatingsbeleid) staan op die website.
Aanmelden betekent niet altijd dat uw zoon of dochter ook echt bij onze school terecht kan.

Definitief toegelaten na 3e verjaardag

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig. Scholen kijken als een kind drie jaar oud is of ze de extra ondersteuning kunnen bieden. Dat staat in de Wet Passend Onderwijs. Neem daarom kort na de derde verjaardag van uw kind contact op met onze school als uw kind is toegelaten. Wij bepalen dan of uw kind definitief wordt toegelaten. Mocht de school de extra ondersteuning niet kunnen bieden, dan zoeken wij samen met u een andere school.

Meldt u uw kind na zijn of haar derde verjaardag aan? Dan kunnen wij na uw aanmelding direct besluiten over het definitieve toelaten.
Nadat u contact heeft opgenomen over de definitieve toelating, beslist de school binnen zes weken. De school stuurt u een brief hierover.

Voor de volledige procedure verwijzen wij u naar de site van de Gemeente Den Haag: www.eenaanmeldleeftijd.nl

© 2018 CBS De Gantel