Maatregelen i.v.m. uitbraak Coronavirus

Lees meer informatie op onze homepage

Ouderraad

logo OR

Wij, als Ouderraad, hebben veel zin in het nieuwe schooljaar en zullen ons best doen om leuke activiteiten te organiseren. Heeft u zelf ideeën of heeft u een vraag of opmerking of wilt u zich aanmelden als lid van de Ouderraad of als hulpouder laat het ons gerust weten. Zo kunnen wij er samen met u en het schoolteam weer een fijn en leerzaam jaar van maken voor onze kinderen. Wij zijn altijd te bereiken via ons e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Foto Ouderraad sept 2019

Basisschool De Gantel heeft een actieve Ouderraad (OR), bestaande uit enthousiaste ouders met als doel de school (en het team) te helpen bij het organiseren van (feestelijke, sportieve, creatieve en culturele) activiteiten en evenementen om alle leerlingen een onvergetelijke tijd te bieden op school.

Via onze facebookpagina kunt u op de hoogte blijven van onze activiteiten.

Om de maand verschijnt een nieuwsbrief van de Ouderraad, die via Sociaal Schools wordt gedeeld. In de nieuwsbrief staat informatie over de activiteiten van de Ouderraad. Aan het eind van het schooljaar verschijnt een jaarverslag over de activiteiten van de Ouderraad. Onderstaand het jaarverslag van vorig schooljaar.
Jaarverslag activiteiten Ouderraad 2017/2018

Voor (nieuwe) ouders is er ook een informatiefolder beschikbaar

Hulpouders
De Ouderraad coördineert verschillende activiteiten, maar kan de uitvoering ervan niet alleen. Hulp van ouders bij alle activiteiten is hierbij onmisbaar. Dus wanneer u niet aan kunt sluiten bij de Ouderraad kunt u zich ook aanmelden als hulpouder. Bij geplande activiteiten zal via Social Schools een oproep worden geplaatst. Wilt u zich ook inzetten als hulpouder? Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  
Vergaderingen
Wij vergaderen elke maand (met uitzondering van de zomervakantie) op een dinsdagavond om 19.30 uur in de personeelskamer van de Gantel. Bij de vergaderingen is de directeur van de school en regelmatig een delegatie van de MR aanwezig. De Ouderraad heeft een vaste voorzitter, secretaris en penningmeester (vacature) en van elke vergadering wordt een verslag gemaakt. De Ouderraad streeft er naar om van iedere groep minimaal één ouder als OR-lid te hebben.De bijeenkomsten zijn openbaar dus u bent altijd van harte welkom (graag even van te voren melden). Onderstaand de vastgestelde vergaderdata. 

  • Dinsdag 19 maart 2019
  • Dinsdag 16 april 2019
  • Dinsdag 21 mei 2019
  • Dinsdag 18 juni 2019

Commissies
De Ouderraad stimuleert en organiseert, samen met het team van de school, verschillende ouderactiviteiten. Om ervoor te zorgen dat de verschillende activiteiten goed worden voorbereid/georganiseerd, zijn verschillende commissies samengesteld.

Ouderbijdrage
Waarom ouderbijdrage? De ouderbijdrage is niet wettelijk verplicht, maar de term vrijwillig is eigenlijk niet op zijn plaats. De middelen die de school ontvangt van het Ministerie van Onderwijs zijn toereikend om les te geven. Er is echter niet veel financiële ruimte om het standaard lesmateriaal aan te vullen, of om leuke dingen voor de kinderen te organiseren. Met uw bijdrage kan de schooltijd van uw kind nog plezieriger worden gemaakt. Uit de ouderbijdrage worden zoal betaald extra leer- en hulpmiddelen ter ondersteuning van ons schoolsysteem, Kinderboekenweek, Culturele lessen, Sinterklaasfeest, Kerstviering, Wateringse Veldloop, Koningsspelen, Festiviteiten, Sportactiviteiten, Gezellige aankleding school bij elk seizoen, Lessen Museon, Attenties Vaderdag / Moederdag, Musicalavonden. 
Op basis van de verwachte uitgaven bedraagt de ouderbijdrage voor het schooljaar 2019/2020: 35 euro per leerling. 
De Ouderraad int de jaarlijkse ouderbijdrage aan het begin van elk schooljaar, bij voorkeur via automatische incasso. Mocht u de ouderbijdrage niet kunnen betalen dan kunt u samen met de directeur van de school (of penningmeester) naar een oplossing zoeken.Ouders met een “Ooievaars-pas” hoeven geen ouderbijdrage te betalen. Zij kunnen via de administratie van de school een tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente. De ouderbijdrage wordt dan door de gemeente rechtstreeks aan de school betaald.
Wilt u ook gebruik maken van automatische incasso als betaalgemak dan kunt u het machtingsformulier te downloaden op deze pagina of te verkrijgen bij de administratie ingevuld en ondertekend afgeven bij juf Cynthia.
Let op! Heeft u voorgaand schooljaar al een machtingsformulier ingeleverd, hoeft u dat niet opnieuw te doen. De machtiging loopt namelijk automatisch door totdat deze wordt stopgezet door u. De allereerste incasso’s voor de leerlingen waarvoor al een machtigingsformulier is afgegeven zal plaatsvinden in september.
Indien u betaalt door middel van incasso kunt u kiezen voor betaling ineens of in termijnen. Wij incasseren in de maand oktober (ineens, of 1e termijn), januari (2e termijn) en april (3e termijn).
Als u liever niet via automatische incasso betaalt kunt u zelf de ouderbijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL 92ABNA 058 840 08 07 tnv OR De Gantel inzake ouderbijdrage, onder vermelding van naam en groep van uw kind. Als u vragen heeft over de automatische incasso dan kunt u contact opnemen via onze mailbox Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Machtiging incasso ouderbijdrage

Informatiebrief ouderbijdrage 

Begroting Ouderraad

Begroting 2016/2017

Begroting 2017/2018

Begroting 2018/2019
 

Wilt u in contact komen met de Ouderraad?

U kunt een e-mail sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een ouder van de Ouderraad aanspreken.
Heeft u een leuk idee, opmerking, compliment, verbeterpunt? Wij hebben ook een ideeënbus in de hal van de school naast het prikbord. We zijn er namens alle ouders van de school en daarom willen we graag uw mening horen!! 

© 2021 CBS De Gantel