Ouderraad

 logo OR

Wij, als Ouderraad, hebben veel zin in het nieuwe schooljaar en zullen ons best doen om leuke activiteiten te organiseren. Heeft u zelf ideeën of heeft u een vraag of opmerking of wilt u zich aanmelden als lid van de Ouderraad of als hulpouder laat het ons gerust weten. Zo kunnen wij er samen met u en het schoolteam weer een fijn en leerzaam jaar van maken voor onze kinderen. Wij zijn altijd te bereiken via ons e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

September 2018: (gewijzigd: nieuwe leden Ouderraad)  

De Gantel heeft een actieve Ouderraad (OR), bestaande uit enthousiaste ouders met als doel de school (en het team) te helpen bij het organiseren van (feestelijke, sportieve, creatieve en culturele) activiteiten en evenementen om alle leerlingen een onvergetelijke tijd te bieden op school.

Via onze facebookpagina kunt u op de hoogte blijven van onze activiteiten.

Ook verschijnt om de maand een nieuwsbrief van de Ouderraad, die met het Gantelnieuws wordt meegezonden.

Onderstaan de nieuwsbrieven die verschenen zijn:

Jaarverslag activiteiten Ouderraad 2017/2018

Nieuwsbrief maart/april 2018

Nieuwsbrief januari/februari 2018

Nieuwsbrief september 2017

Nieuwsbrief juni 2017 (jaarverslag 2016/2017)

Nieuwsbrief mei 2017

 

Hulpouders

De Ouderraad coördineert verschillende activiteiten, maar kan de uitvoering ervan niet alleen. Hulp van ouders bij alle activiteiten is hierbij onmisbaar. Dus wanneer u niet aan kunt sluiten bij de Ouderraad kunt u zich ook aanmelden als hulpouder. Bij geplande activiteiten zal ook bij de klassen een intekenlijst hangen waar u zich kunt opgeven als hulpouder. Ook hebben wij een verzendlijst van hulpouders die af en toe via e-mail benaderd zullen worden. Wilt u zich ook inzetten als hulpouder? Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
  
Vergaderingen
Wij vergaderen elke maand (met uitzondering van de zomervakantie) op een dinsdagavond om 19.30 uur in de personeelskamer van de Gantel. Bij de vergaderingen is de directeur van de school en regelmatig een delegatie van de MR aanwezig. De Ouderraad heeft een vaste voorzitter, secretaris en penningmeester (vacature) en van elke vergadering wordt een verslag gemaakt. De Ouderraad streeft er naar om van iedere groep minimaal één ouder als OR-lid te hebben.De bijeenkomsten zijn openbaar dus u bent altijd van harte welkom (graag even van te voren melden). Wij vergaderen dit jaar op onderstaande data:

 • Dinsdag 25 september 2018
 • Dinsdag 30 oktober 2018
 • Dinsdag 27 november 2018
 • Dinsdag 22 januari 2019
 • Dinsdag 19 februari 2019
 • Dinsdag 19 maart 2019
 • Dinsdag 16 april 2019
 • Dinsdag 21 mei 2019
 • Dinsdag 18 juni 2019

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden voor de Ouderraad die na de zomervakantie de Ouderrraad komen versterken. Heeft u interesse, stuur dan een mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of benader één van leden van de Ouderraad. Naast het kunnen bijdragen aan een gezellige school heeft een lid van de Ouderraad goede contacten met de overige ouders uit zijn of haar groep. Je leert leden van het schoolteam beter kennen. Door het bijwonen van de vergadering krijgt u ook achtergrondinformatie over het beleid van de school. Ook leert u andere ouders van de school kennen en kunt u actief een bijdrage leveren in commissies. 

Samenstelling Ouderraad 2017/2018

Voorzitter: Leonie Renckens (6a) 
Secretaris: Claudia van Schie
Penningmeester: vacature

 • Miranda van Etten (3a - 5b)
 • Sabrina Verheij (4a)
 • Sandra de Jong (5a)
 • Leonie Renckens (5a)
 • Mirella vd Lubbe (5b)
 • Mariëtte Stelma (5b)
 • Riccardo van der Does (6a)
 • Sophia Griffioen (6a)
 • Hilde van Turennout (3a - 5b - 7a)
 • Marjolein Gioia (6b)

Wij zijn blij te kunnen melden dat de Ouderraad dit schooljaar (2018/2019) versterkt wordt met drie nieuwe leden:

 • Carine de Bruin (moeder van Aaron uit 2d)
 • Paul Edenburg (vader van Evi uit 1/2b)
 • Janina van Offeren (moeder van Aimy uit 1/2b)

Commissies

De Ouderraad stimuleert en organiseert, samen met het team van de school, verschillende ouderactiviteiten. Om ervoor te zorgen dat de verschillende activiteiten goed worden voorbereid/georganiseerd, zijn verschillende commissies samengesteld:

 • Sintcommissie: Samen met de Sintcommissie van de school worden verschillende leuke Sinterklaasactiviteiten georganiseerd, zoals de intocht en de aanwezigheid van de Sint en Pieten op 5 december op school. Het thema van het Sinterklaasjournaal wordt altijd als basis genomen. Er wordt gewerkt met een draaiboek en tijdens de voorbereidingen komt de Sintcommissie een paar keer bij elkaar. Deze commissie zorgt er ook, samen met de knutsel/versiercommissie, voor dat de school mooi versierd is (buiten de klassen). De leerkracht zorgt voor versiering van zijn/haar eigen klas.
 • Kerstcommissie: Deze commissie komt samen met teamleden van de school om de kerstvieringen te bespreken. De groepen 1 en 2 houden een viering in hun eigen klas en kerstontbijt. De groepen 3 t/m 8 vieren kerst in de kerk. Enkele leden van de Ouderraad zijn aanwezig in de kerk om te helpen en eventueel foto’s te maken. Deze commissie zorgt ook voor de versiering van de school (buiten de klassen). De leerkracht zorgt voor versiering van zijn/haar eigen klas.
 • Wateringse Veldloop: Eén keer per jaar loopt De Gantel mee met de Wateringse Veldloop. Organisatie is in handen van meester Raymond. Hij wordt hierbij ondersteund door een commissie van de Ouderraad. Ook zijn leden van de commissie aanwezig tijdens de Wateringse Veldloop.
 • Communicatiecommissie: Deze commissie zorgt ervoor dat u regelmatig op de hoogte wordt gehouden van alle activiteiten van de Ouderraad via de website, Gantelnieuws en facebook.  
 • Koffiecommissie: op informatieavonden op school verzorgt de Ouderraad koffie en thee. Ook de afscheidsavond van groep 8 wordt feestelijk aangekleed met drankjes en hapjes.
 • Evenementencommissie: deze commissie is betrokken bij de organisatie van het zomerfeest/jaarlijkse evenementen.
 • Knutsel/versiercommissie: deze commissie zorgt ervoor dat de school bij elk nieuw seizoen versierd is.
   

Van elk OR-lid wordt verwacht dat hij/zij in ieder geval zitting heeft in één commissie. Er is een verzendlijst met namen en e-mailadressen van hulpouders beschikbaar. Communicatie in een commissie verloopt vaak via een groepsapp en overleggen van de commissies. Per commissie is een aanspreekpunt/trekker, die de voortgang en deadlines bewaakt.
Wilt u zich ook inzetten als hulpouder? Mail:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Ouderbijdrage
Waarom ouderbijdrage? De ouderbijdrage is niet wettelijk verplicht, maar de term vrijwillig is eigenlijk niet op zijn plaats. De middelen die de school ontvangt van het Ministerie van Onderwijs zijn toereikend om les te geven. Er is echter niet veel financiële ruimte om het standaard lesmateriaal aan te vullen, of om leuke dingen voor de kinderen te organiseren. Met uw bijdrage kan de schooltijd van uw kind nog plezieriger worden gemaakt. Uit de ouderbijdrage worden zoal betaald extra leer- en hulpmiddelen ter ondersteuning van ons schoolsysteem, Kinderboekenweek, Culturele lessen, Sinterklaasfeest, Kerstviering, Wateringse Veldloop, Koningsspelen, Festiviteiten, Sportactiviteiten, Gezellige aankleding school bij elk seizoen, Lessen Museon, Attenties Vaderdag / Moederdag, Musicalavonden. 

Hoogte ouderbijdrage
Op basis van de verwachte uitgaven bedraagt de ouderbijdrage voor het schooljaar 2018/2019: 35 euro per leerling.


Betalen ouderbijdrage
De Ouderraad int de jaarlijkse ouderbijdrage aan het begin van elk schooljaar, bij voorkeur via automatische incasso. Mocht u de ouderbijdrage niet kunnen betalen dan kunt u samen met de directeur van de school (of penningmeester) naar een oplossing zoeken.Ouders met een “Ooievaars-pas” hoeven geen ouderbijdrage te betalen. Zij kunnen via de administratie van de school een tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

De ouderbijdrage wordt dan door de gemeente rechtstreeks aan de school betaald.Wilt u ook gebruik maken van automatische incasso als betaalgemak dan kunt u het machtingsformulier op de website van de school (http://www.degantel.nl/organisatie/ouderraad) of te verkrijgen bij de administratie ingevuld en ondertekend afgeven bij juf Cynthia.Let op! Heeft u voorgaand schooljaar al een machtingsformulier ingeleverd, hoeft u dat niet opnieuw te doen. De machtiging loopt namelijk automatisch door totdat deze wordt stopgezet door u. De allereerste incasso’s voor de leerlingen waarvoor al een machtigingsformulier is afgegeven zal plaatsvinden in september.
Indien u betaalt door middel van incasso kunt u kiezen voor betaling ineens of in termijnen. Wij incasseren in de maand oktober (ineens, of 1e termijn), januari (2e termijn) en april (3e termijn).
Als u liever niet via automatische incasso betaalt kunt u zelf de ouderbijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL 92ABNA 058 840 08 07 tnv OR De Gantel inzake ouderbijdrage, onder vermelding van naam en groep van uw kind. Als u vragen heeft over de automatische incasso dan kunt u contact opnemen via onze mailbox Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Machtiging incasso ouderbijdrage

Informatiebrief ouderbijdrage 

Begroting Ouderraad

Begroting 2016/2017

Begroting 2017/2018

Begroting 2018/2019


 

 Informatie Ouderraad

Informatiefolder

Wilt u in contact komen met de Ouderraad?

U kunt een e-mail sturen aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of een ouder van de Ouderraad aanspreken. Heeft u een leuk idee, opmerking, compliment, verbeterpunt? Wij hebben ook een ideeënbus in de hal van de school naast het prikbord. We zijn er namens alle ouders van de school en daarom willen we graag uw mening horen!! 

© 2019 CBS De Gantel