Medezeggenschapsraad

MR CBS de Gantel

Data vergaderingen 2021 - 2022

22 september 2021

27 oktober 2021

24 november 2021

19 januari 2022

16 maart 2022

13 april 2022

11 mei 2022

15 juni 2022

 

Verslagen vergaderingen 2020-2021

- MR jaarplanning

- MR notulen vergadering 23 september 2020

- MR notulen vergadering 25 november 2020 

- MR notulen vergadering 20 januari 2021

- MR notulen vergadering 17 maart 2021

 

Verslagen vergaderingen 2019-2020

- Jaarplanning MR vergaderingen

- Notulen MR vergadering 25 september 2019

- Notulen MR vergadering 30 oktober 2019

- Notulen MR vergadering 29 januari 2020

- Notulen MR vergadering 01 juli 2020

De MR

De Medezeggenschapsraad van de Gantel bestaat uit de volgende leden:

namens de ouders:
- Dhr. Mounir Souirti (Voorzitter)
- Mevr. Raghenie Schotvanger
- Mevr. Shmaila Talib

namens het personeel:
- Mevr. Michelle Leijnse
- Mevr. Evelijne Warning (Secretaris)
- Dhr. Stephan van der Kramer

De leden van de MR worden voor een termijn van 3 jaar gekozen uit en door de aangestelde personeelsleden en uit en door de ouders of verzorgers van leerlingen. Deze termijn kan met nog één termijn van 3 jaar worden verlengd. De MR heeft een afvaardiging in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad [GMR] van het bestuur.
 
Heeft u een vraag voor de MR? Neem dan contact op met 1 van de leden, of mail ons!
 
Contact MR: gDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 

Taak van de MR

De Medezeggenschapsraad (MR) levert in wederzijdse betrokkenheid door kritische en deskundige deelname een substantiële bijdrage aan het optimaal functioneren van De Gantel.
De MR behartigt de belangen van zowel personeel, leerlingen als ook de ouders met gebruikmaking van de in de wet en het reglement vastgelegde bevoegdheden en verricht de haar opgedragen taken als gevolg van de wet en het reglement.
 
De MR is d.m.v. advies- en instemmingsrecht betrokken bij beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs, het beleid op de school en algemene zaken over het reilen en zeilen op een basisschool.
De directie van de school en het bestuur van de SCOH nemen besluiten waar nodig in overleg met de MR en luisteren goed naar de argumenten en standpunten van de MR. Er heerst een goede open sfeer in het overleg met de MR, dat in nauwe betrokkenheid plaatsvindt met bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag is zelf geen lid van de MR.
De MR streeft te allen tijde een open dialoog na en stelt het belang van kinderen, ouders en personeel te allen tijde voorop.
 
De MR van De Gantel maakt een dynamische tijd mee, zowel nu als ook in het verleden zoals b.v. de aanloop naar de verhuizing naar De Waterlelie en alles wat daarbij op het gebied van medezeggenschap komt en kwam kijken. De MR heeft hierin altijd een belangrijke stem gehad, gevoerd en gekregen en nog steeds is zij zeer nauw betrokken bij alle veranderingen die telkens weer aan de orde zijn.

De MR leden stellen zich voor:

Mijn naam is Raghenie Schotvanger.

Ik ben getrouwd met Jacco en wij zijn de supertrotse ouders van Dylan (groep 8A) en Jayden (groep 4A). In het dagelijks leven voer ik projecten uit op het gebied van financieel management, reorganisaties en trainingen. Ook ben ik verbonden aan een hotel in Paramaribo Suriname waarbij ik me bezighoud met o.a. het (financieel) beleid, klanttevredenheid en personeelszaken. Alles staat in het teken van het bieden van de best mogelijke service aan onze hotelgasten. Verder maak ik heel graag tijd vrij voor de sport Crossfit en ben ik enorm geïnteresseerd in lekker en functioneel eten. Sinds mijn kinderen op De Gantel zitten, voel ik mij erg betrokken bij het reilen en zeilen van de school. Ik help de leerkrachten, indien nodig, graag mee in/met de klas. Ook schoolbreed vind ik transparantie en goede communicatie erg belangrijk, zeker als die van invloed zijn op (bijna) alle kinderen/ouders (zoals de ouderbijdrage, de tussenschoolse opvang en de verkeersveiligheid rondom school). In de afgelopen jaren ben ik OR-lid geweest en heb ik mij met plezier bezighouden met diverse activiteiten. En omdat ik als ouder meer wil meepraten en samenwerken met de school(leiding), heb ik mij verkiesbaar gesteld voor de MR. Ik geloof dat ik met mijn enthousiasme en positief-kritische houding een waardevolle aanvulling zal zijn op de huidige MR. Ik zal me inzetten om alle ouders zo democratisch mogelijk te vertegenwoordigen, met als doel onze kinderen een fijne en waardevolle tijd op De Gantel te blijven bezorgen.

Mijn naam is Mounir Souirti.

Ik ben Mounir Souirti, getrouwd met Hind en wij hebben samen drie kinderen: Sami, Ilias en Jaydae die alle drie op de Gantel zitten.
Mijn beweegreden om mijzelf kandidaat te stellen voor de MR is, dat ik het belangrijk vind dat naast de belangen van de school ook de belangen van de ouders en van de leerlingen behartigd worden. Dit uiteraard in goede harmonie met de directeur en de overige MR-leden.
 
Mijn naam is Shmaila Talib.
Ik maak graag gebruik van deze mogelijkheid om mezelf aan jullie voor te stellen. Ik ben Shmaila Saleem-Talib moeder van 3 geweldige dochters, waarvan er 2 op de Gantel leerlingen zijn. Aizah in groep 2B en Inayah in groep 1E. Ik ben werkzaam als cardioloog en heb daarnaast ook veel ervaring als een van de commissieleden die zich bezig houden met opleiden van cardiologen. Mijn interesse voor opleiden gaat ook verder buiten het ziekenhuis. Ik ben van mening dat de schooltijd een van de leukste momenten uit het leven van onze kinderen betreft en dat ieder kind recht heeft op goed onderwijs. Het huidige onderwijs is onderhevig aan veranderingen en moet voldoen aan de huidige maatstaven, wat veel vergt van leraren, leerlingen en ouders. Desondanks is het belangrijk om ervoor te zorgen dat er een goede sfeer heerst en dat kinderen zich prettig en veilig voelen. Ik zal mij de komende jaren hiervoor inzetten en sta open voor jullie suggesties. 

Ontzettend leuk dat ik deel mag uitmaken van de medezeggenschapsraad ik heb er enorm veel zin in!

Mijn naam is Evelijn Warning. 

Al 17 jaar sta ik met veel plezier voor de klas. De eerste jaren op een school in Rijswijk waar ik in bijna alle groepen les heb gegeven. Op den duur ben ik het lesgeven in Rijswijk gaan combineren met het invallen op de Gantel. En in januari 2014 heb ik de keuze gemaakt om de bij Gantel te gaan werken. Dat is een goede keus geweest. Ik heb het naar mijn zin!

Het lijkt mij interessant om in de MR te zitten. Je kunt hier meedenken en meepraten over zaken die de hele school, en dus ook het team aangaan. Dat kan gaan over lestijden, taakurenbeleid maar ook arbo, onderwijsvernieuwingen of nascholing. Het is bij deze zaken belangrijk dat er namens het team gesproken kan worden.

Ik ben nuchter en praktisch. Ik denk dat dat handige eigenschappen zijn om hoofd –en bijzaken te kunnen onderscheiden.

Ik hoop dat ik, samen met een aantal collega’s, de belangen van het team mag vertegenwoordigen in de MR.

 

Mijn naam is Michelle Leijnse.

Ik ben sinds 2007 werkzaam op CBS de Gantel. Ik heb lesgegeven in groep 7 en 8. Momenteel geef ik met veel plezier les aan groep 7. Naast leerkracht ben ik ook gedragsspecialist. Dit betekent dat ik me bezig houd met het beleid rondom gedrag, maar ik begeleid ook de collega’s die advies nodig hebben omtrent leerlingen en/of de groep.

Ik heb mezelf opgegeven voor de MR omdat ik graag meedenk en praat over het beleid op school. Dit kan onderwijsinhoudelijk zijn, maar ook over scholing, onderwijsvernieuwingen of arbeidsvoorwaarden. Ik probeer altijd kritisch te zijn en me goed voor te bereiden op onderwerpen dit besproken worden.

Een belangrijk onderdeel van de MR vind ik de samenwerking met de ouders. Doordat er leerkrachten en ouders deelnemen kunnen we met elkaar samenwerken en het beste voor de leerlingen bereiken.

 

Mijn naam is Stephan van der Kramer

 
Sinds dit schooljaar zit ik als personeelslid in de MR. Graag wil ik me als gymdocent betrokken voelen bij het team en over het onderwijsproces  en -beleid mee kunnen denken. Door me in te zetten als MR lid kan ik dit in de praktijk brengen. Op de vorige school waar ik gewerkt heb was ik lid van het MT (management team) en zodoende heb ik ervaring opgedaan in beleidszaken waar een basisschool mee te maken heeft. In de MR van de Gantel wil ik deze ervaring graag inzetten om een positieve bijdrage te leveren aan het onderwijsproces.

© 2022 CBS De Gantel