De MR

De Medezeggenschapsraad van de Gantel bestaat uit de volgende leden:

namens de ouders:
- Mevr. Angela van Eck
- Mevr. Eveline Köhne
namens het personeel:
- Mevr. Michelle Leijnse
- Mevr. Evelijne Warning 
- Dhr. Stephan van der Kramer

De leden van de MR worden voor een termijn van 3 jaar gekozen uit en door de aangestelde personeelsleden en uit en door de ouders of verzorgers van leerlingen. Deze termijn kan met nog één termijn van 3 jaar worden verlengd. De MR heeft een afvaardiging in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad [GMR] van het bestuur.
 
Heeft u een vraag voor de MR? Neem dan contact op met 1 van de leden, of mail ons!
 
Contact MR: gDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
 

Taak van de MR

De Medezeggenschapsraad (MR) levert in wederzijdse betrokkenheid door kritische en deskundige deelname een substantiële bijdrage aan het optimaal functioneren van De Gantel.
De MR behartigt de belangen van zowel personeel, leerlingen als ook de ouders met gebruikmaking van de in de wet en het reglement vastgelegde bevoegdheden en verricht de haar opgedragen taken als gevolg van de wet en het reglement.
 
De MR is d.m.v. advies- en instemmingsrecht betrokken bij beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs, het beleid op de school en algemene zaken over het reilen en zeilen op een basisschool.
De directie van de school en het bestuur van de SCOH nemen besluiten waar nodig in overleg met de MR en luisteren goed naar de argumenten en standpunten van de MR. Er heerst een goede open sfeer in het overleg met de MR, dat in nauwe betrokkenheid plaatsvindt met bevoegd gezag van de school. Het bevoegd gezag is zelf geen lid van de MR.
De MR streeft te allen tijde een open dialoog na en stelt het belang van kinderen, ouders en personeel te allen tijde voorop.
 
De MR van De Gantel maakt een dynamische tijd mee, zowel nu als ook in het verleden zoals b.v. de aanloop naar de verhuizing naar De Waterlelie en alles wat daarbij op het gebied van medezeggenschap komt en kwam kijken. De MR heeft hierin altijd een belangrijke stem gehad, gevoerd en gekregen en nog steeds is zij zeer nauw betrokken bij alle veranderingen die telkens weer aan de orde zijn.

De MR leden stellen zich voor:

Mijn naam is Angela van Eck

Als ouder van 3 kinderen vind ik het geweldig om iets te mogen betekenen voor de school waar ook je eigen kinderen naar toe gaan. Het beleid dat gevoerd wordt op school is ontzettend belangrijk. Het biedt de kans mee te denken en beslissen over belangrijke zaken zoals de visie op het onderwijs, de huisvesting, de aanschaf van lespakketten en de financiën. Medezeggenschap is voor mij een mooie en plezierige manier om betrokken te zijn bij basisschool de Gantel. Het belang van de kinderen en de ouders staan daarbij voor mij voorop. Een belangrijk deel van de ontwikkeling van de kinderen gebeurt mede op school. Wat het prachtig maakt om in deze fase, achter de schermen, betrokken te kunnen zijn. Ik hoop met jullie stem de belangen te mogen behartigen in de MR. Groeten Angela van Eck, moeder van Safouan groep 1/2 a.

Mijn naam is Eveline Köhne

Mijn naam is Eveliene Köhne, ik heb twee kinderen op De Gantel; Bjorn in groep 6a en Krystin in groep 5b. Onze oudste dochter Marit is dit jaar gestart op het voortgezet onderwijs. Zelf zit ik inmiddels al zo’n 15 jaar in het onderwijs. Eerst als leerkracht, toen als intern begeleider en inmiddels al weer een poosje als directeur van een cluster 2 school in Zoetermeer. Onderwijs zit in mijn hart en ik zou het erg leuk vinden om wat meer en op een andere manier betrokken te zijn bij De Gantel door lid te worden van de MR. Groeten Eveliene Köhne

Mijn naam is Evelijn Warning

Al 17 jaar sta ik met veel plezier voor de klas. De eerste jaren op een school in Rijswijk waar ik in bijna alle groepen les heb gegeven. Op den duur ben ik het lesgeven in Rijswijk gaan combineren met het invallen op de Gantel. En in januari 2014 heb ik de keuze gemaakt om de bij Gantel te gaan werken. Dat is een goede keus geweest. Ik heb het naar mijn zin!

Het lijkt mij interessant om in de MR te zitten. Je kunt hier meedenken en meepraten over zaken die de hele school, en dus ook het team aangaan. Dat kan gaan over lestijden, taakurenbeleid maar ook arbo, onderwijsvernieuwingen of nascholing. Het is bij deze zaken belangrijk dat er namens het team gesproken kan worden.

Ik ben nuchter en praktisch. Ik denk dat dat handige eigenschappen zijn om hoofd –en bijzaken te kunnen onderscheiden.

Ik hoop dat ik, samen met een aantal collega’s, de belangen van het team mag vertegenwoordigen in de MR.

 

Mijn naam is Michelle Leijnse

Ik ben sinds 2007 werkzaam op CBS de Gantel. Ik heb lesgegeven in groep 7 en 8. Momenteel geef ik met veel plezier les aan groep 7. Naast leerkracht ben ik ook gedragsspecialist. Dit betekent dat ik me bezig houd met het beleid rondom gedrag, maar ik begeleid ook de collega’s die advies nodig hebben omtrent leerlingen en/of de groep.

Ik heb mezelf opgegeven voor de MR omdat ik graag meedenk en praat over het beleid op school. Dit kan onderwijsinhoudelijk zijn, maar ook over scholing, onderwijsvernieuwingen of arbeidsvoorwaarden. Ik probeer altijd kritisch te zijn en me goed voor te bereiden op onderwerpen dit besproken worden.

Een belangrijk onderdeel van de MR vind ik de samenwerking met de ouders. Doordat er leerkrachten en ouders deelnemen kunnen we met elkaar samenwerken en het beste voor de leerlingen bereiken.

Mijn naam is Stephan van der Kramer

Graag wil ik me als gymdocent betrokken voelen bij het team en over het onderwijsproces  en -beleid mee kunnen denken. Door me in te zetten als MR lid kan ik dit in de praktijk brengen. Op de vorige school waar ik gewerkt heb was ik lid van het MT (management team) en zodoende heb ik ervaring opgedaan in beleidszaken waar een basisschool mee te maken heeft. In de MR van de Gantel wil ik deze ervaring graag inzetten om een positieve bijdrage te leveren aan het onderwijsproces.

© CBS De Gantel

×