Leerkrachten

Dit schooljaar zijn de leerlingen verdeeld over 17 groepen.

We werken met een vast managementteam (MT), bestaande uit de directeur, de adjunct-directeur en twee intern begeleiders (zij coördineren de extra zorg voor leerlingen).

Daarnaast maken leerkrachten als aanspreekpunt van de onderbuw (groepen 1-2), middenbouw (groepen 3-5) en bovenbouwbouw (groepen 6-8) wisselend deel uit van het MT.

Datzelfde geldt voor leerkrachten die een specialistische rol in de school hebben. Dit zijn specialisten op de gebieden taal, rekenen, lezen, gedrag, cultuur en het slimme kind.

Directie

Herman van Reine

Herman van Reine

Dilianne Beekink

Dilianne Beekink

Vakleerkracht gym

Stephan van der Kramer

Stephan van der Kramer

Leerkrachten

Anne Moerman

Anne Moerman

Anneloes de Jong

Anneloes de Jong

Anu Patandin

Anu Patandin

Brigitte Orie

Brigitte Orie

Brigitte Rozier

Brigitte Rozier

Evelijn Warning

Evelijn Warning

Helga Pengel

Helga Pengel

Jeannette Lorsheijd

Jeannette Lorsheijd

Jessica Hülters

Jessica Hülters

Jolanda van de Konijnenburg

Jolanda van de Konijnenburg

Kim van den Berg

Kim van den Berg

Linda Marck

Linda Marck

Lisette Ernst

Lisette Ernst

Lisette Havekes

Lisette Havekes

Marieke Onings

Marieke Onings

Marjo van Erven

Marjo van Erven

Melissa van der Ende

Melissa van der Ende

Michelle Leijnse

Michelle Leijnse

Noor van Bloois

Noor van Bloois

Petra Demper

Petra Demper

Petra Verbrugge

Petra Verbrugge

Rob Alsemgeest

Rob Alsemgeest

Sandra Ruijgrok

Sandra Ruijgrok

Tara Kramer

Tara Kramer

Onderwijsassistenten

Laura van Veen

Laura van Veen

Marc de Bruijn

Marc de Bruijn

Moniek van Offeren

Moniek van Offeren

Vera Voskamp

Vera Voskamp

 

© 2023 CBS De Gantel