Aanmelden Wateringseveldloop 2018

Via dit formulier kunt u uw kind(eren) aanmelden voor de Wateringseveld loop van zondag 10 juni 2018. Als u dat hier doet is deelname aan de loop gratis!

Aanmelden via de website kan t/m vrijdag 11 mei!

Hierna kan het nog via de organisatie van het loopfestijn, maar dan zullen er kosten aan verbonden zijn.

© 2018 CBS De Gantel