Groep 3A

Maandag 16 april 2018:

taal/lezen:

op naar kern 10!

 

Kern 10: Kijk eens om je heen! Natuur

Kern 10 gaat over wat er in de natuur gebeurt of kan gebeuren. Met de kinderen bespreken we zaken zoals weersomstandigheden, het landschap en de leefomgeving. Ze leren woorden als: de aarde, de beek, bewolkt, de heuvel, het kalf, de motregen, schuilen en de stortbui.
De nieuwe woordtypen in kern 10 zijn:

·         woorden van één lettergreep die eindigen op -eeuw, -ieuw of -uw, zoals: leeuw, nieuw en duw;

·         woorden van één lettergreep die eindigen op vier medeklinkers, zoals: herfst en sterkst;

·         woorden van twee lettergrepen waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals: bomen;

·         woorden van twee lettergrepen die beginnen met twee of drie medeklinkers en waarvan de eerste lettergreep een open lettergreep is, zoals: knopen en strepen;

·         woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -ng-, -nk-, -ch- of -aai-, -ooi-, -oei-, zoals: langzaam en zwaaien;

·         woorden van een of twee lettergrepen met in het midden van het woord -eeuw-, -ieuw- of -uw-, zoals: leeuwen en ruwe.

De leerlingen die werken met zon-materialen leren de volgende woordtypen lezen:

·         woorden van drie lettergrepen die eindigen op -eren, -elen of -enen, zoals: gisteren, hagelen en openen;, zoals spannend;

·         woorden van drie lettergrepen die eindigen op -ig, -lijk of -ing, zoals: negentig, vriendelijk en oplossing;

·         woorden van drie lettergrepen met in het midden van het woord -be-, -ge- of -ver-, zoals: weerbericht, ongeluk en treinverkeer;

·         samenstellingen van vier lettergrepen, zoals: boodschappentas;

·         woorden van vier of vijf lettergrepen (zonder specifiek kenmerk), zoals: burgemeester en onderwijzeres;

·         woorden van vier lettergrepen die beginnen met be-, ge-, ver-, on-, of ont-, zoals: weerbericht, ongeluk en treinverkeer.

Spelling

We herhalen de woordtypen die in de vorige kernen werden geoefend met spelling, zodat ze aan het eind van de kern worden beheerst.
Verder oefenen we met één nieuwe spellingcategorie, namelijk woorden van één lettergreep die beginnen met twee of drie letters en eindigen op twee medeklinkers met een tussenklank (kleefletter), zoals: dwerg en sterk.
Woorden van twee lettergrepen met met -aai, -ooi, -oei of een open lettergreep leren de kinderen wel lezen, maar deze spellingcategorieën horen niet bij de spellingstof van groep 3.

Begrijpend lezen

Sinds kern 7 besteden we met regelmaat aandacht aan begrijpend lezen. In deze kern oefenen we onder andere met gatenteksten: korte teksten van vier zinnen waarin in twee zinnen een woord ontbreekt. De kinderen maken de tekst af door het juiste woord te kiezen uit een aantal woorden.

Functioneel en creatief schrijven

Het thema van deze kern is heel geschikt voor schrijfactiviteiten, bijvoorbeeld beschrijvingen van het weer of van een dier. De kinderen maken tijdens kern 10 verschillende werkstukjes, die op sommige scholen worden verzameld in het ‘Natuurboek van de klas’. Wellicht kunt u aan het eind van de kern eens een kijkje nemen in het boek.

(Voor)leestips bij kern 10

Onderstaande titels sluiten aan bij het leren lezen op school. De meeste boekjes zijn niet los te koop, maar wel verkrijgbaar bij de bibliotheek.

Zelf lezen niveau maan

·         Ties en Veer en de schat, Marco Kunst en Jan De Kinder (makkelijk lezen), ISBN 978.90.487.2101.6

·         Waar is juf?, Marly van Otterloo en Jan Van Lierde, (makkelijk lezen), ISBN 978.90.487.2102.3

·         Wissel!, Frank van Pamelen en Siri van de Laar (makkelijk lezen), ISBN 978.90.487.2100.9

·         Een vlieg in de soep, Juul Lelieveld en Lars Deltrap, ISBN 978.90.487.2094.1

·         Het Nest, Esther van Lieshout en Jan Lieffering, ISBN 978.90.487.2092.7

·         Het plan van Prim, Esther van Lieshout en Els Vermeltfoort, ISBN 978.90.487.2095.8

·         Ik wil een geit een dropje voeren, Bas Rompa en Merel Eyckerman, ISBN 978.90.487.2096.5

·         Ik wil geen wissel!, Frank van Pamelen en Siri van de Laar, ISBN 978.90.487.2091.0

·         Spoor in het zand, Bavo Dhooge en Saskia Halfmouw, ISBN 978.90.487.2093.4

·         Ik ken al 25 paddenstoelen en bessen (informatief (kijk)boek), Björn Bergenholtz, ISBN 978.90.257.5278.1

·         In het bos van de luiaard (pop-upboek), Sophie Strady, Anouck Boisrobert en Louis Rigaud, ISBN 978.90.451.1182.7

Zelf lezen niveau zon

·         Geen wissel voor Sam!, Frank van Pamelen en Siri van de Laar, ISBN 978.90.487.2097.2

·         Het land van soldaat Bob, Els Rooijers en Els van Egeraat, ISBN 978.90.487.2098.9

·         Joep Snoep, Jolanda Horsten en Sarah Gill, ISBN 978.90.487.2099.6

·         Hoe kan het dat ... de wind waait? En andere vragen over onze planeet, Anita Ganeri en Chris Forsey, ISBN 978.90.548.3442.7

Voorlezen

·         Het geheim van de vergiftigde hond, Ruben Prins en Saskia Halfmouw, ISBN 978.90.258.5935.0

·         Zeg, kleine egel, wat slaap jij lang (prentenboek), Sabine Wisman en Vera de Backker, ISBN 978.90.501.1346.5  

 

Spelling:

Dictee op het plein, oefenen van de aai,ooi, oei woorden door middel van de drie cirkels en..........

 

Kwink van de week!

Pim gaat voor de eerste keer naar zwemles. Hij wil graag leren zwemmen maar het lukt niet in één keer. Dat valt tegen. Gelukkig zet Pim door en haalt hij zijn diploma. En misschien gaat hij nu wel door tot hij diploma Z heeft.

Om iets nieuws te leren, moet je soms veel oefenen. En dat is niet altijd makkelijk. Soms lukt het niet meteen. Maar geef niet op! Zet door! Als je doorzet kun je veel leren. En daar mag je trots op zijn!

 

Dinsdag 17 april 2018:

 Julia heeft vandaag voorgelezen in de klas! .

Super knap!.

Rekenen:

Verdubbelen en halveren.

Dit hebben wij geoefend aan de hand van de tegels op het schoolplein!

 

Woensdag 18 april 2018:

Wij werken ook over koningsdag!

 

Donderdag 19 april 2018:

Gefeliciteerd met je verjaardag Stefan!

Bedankt voor de leuke foto Juffrouw Louisa!

 

Vrijdag 20 april 2018:

Bootcamp!......

 

 

 

© 2018 CBS De Gantel