Groep 6B

Donderdag 29 maart hielden we weer het jaarlijkse Paasontbijt in de groep. Heel veel ouders en kinderen hadden zich ingeschreven om iets lekkers klaar te maken daarvoor. Zo waren er krentenbollen, diverse broodjes met kaas en worst, matzes met suiker, jame en chocopasta, worstenbroodjes, eieren, pakjes drinken en allerlei soorten cake en koek. Er werd stevig toegetast en na drie kwartier was er nog maar weinig over van alles. Tijdens het tienuurtje, wat heel kort was vanwege de Paasviering en tussen de middag ging vrijwel alles schoon op zodat alleen lege schalen en borden weer mee naar huis gingen aan het eind van de dag. Het was een zeer geslaagd en gezellig Paasontbijt in de groep!

Daarna volgde de Paasviering in de gymzaal met de groepen 3 - 6. Het thema was dit jaar: "Aan alles komt een einde?" waarbij naast de diverse ingestudeerde liedjes het verhaal uit het prentenboek "Mossie en de paardebloem"werd verteld a.d.h.v. een Powerpoint en natuurlijk het Paasverhaal uit de Bijbel. Tijdens de viering mochten 4 kinderen van onze groep iets laten zien en vertellen over het ontstaan, groeien en bloeien van een plant. Ze hadden daarbij een grote tekening gemaakt van elk stadium.Ook dit hoorde natuurlijk bij het gekozen thema.

's Middags was er een paascrea waarbij de kinderen werden verdeeld tussen de twee groepen 6. De ene groep ging van een washandje een nestje met kuikens maken en de andere groep een ei van gips en later klei. Daarnaast was er nog een tangram ei beschikbaar waarmee ze diverse figuren konden leggen of plakken. Mede door de vele ouders die hielpen was het een geslaagde middag waar we met veel plezier op terug kijken!IMG 20180329 084016IMG 20180329 084207 BURST001 COVERIMG 20180329 085155IMG 20180329 084007IMG 20180329 085314IMG 20180329 085456IMG 20180329 142749 BURST001 COVERIMG 20180329 142834IMG 20180329 142929

© 2018 CBS De Gantel