Maatregelen i.v.m. uitbraak Coronavirus

Lees meer informatie op onze homepage

Groepen

Onze school heeft momenteel 17 groepen, onderverdeeld in:

- 5 onderbouwgroepen (1/2)

- 6 middenbouwgroepen (3 t/m 5)

- 6 bovenbouwgroepen (6 t/m 8)

De communicatie met ouders gaat per e-mail en de oudercommunicatie app Social Schools. Hierin worden ouders op de hoogte gehouden over de activiteiten op school en in de klas. 

socialschools

© 2021 CBS De Gantel