Wij streven ernaar om in de volle breedte op christelijke grondslag met elkaar om te gaan. Dat betekent dat wij veel belang hechten aan waarden als respect, hulpvaardigheid en een open communicatie. De christelijke normen en waarden zijn uitgangspunt voor ons handelen.
 
In de groepen wordt dagelijks aandacht besteed aan het christelijk geloof: in de kleutergroepen aan de hand van bijbelverhalen, en in de groepen 3 tot en met 8 aan de hand van de methode Trefwoord (zie voor uitleg het kopje Trefwoord).
 
Op onze school vieren wij de christelijke feesten. Het jaarlijkse kerstfeest in de kerk is een hoogtepunt in het schooljaar. Ook bij Pasen staan wij stil bij de betekenis van dit feest. Dit doen we tijdens de viering, en tijdens het jaarlijkse paasontbijt.

Trefwoord

Trefwoord is een methode voor godsdienstige en levensbeschouwelijke vorming voor het primair onderwijs.

Trefwoord brengt met behulp van leefthema’s twee werkelijkheden bij elkaar: de belevingswereld van het kind - in de hedendaagse, multiculturele en religieuze samenleving - en de wereld van de Bijbel.

In dit treffen van twee werelden leert het kind in dubbel opzicht. De eigen levenservaringen dragen er toe bij de Bijbelverhalen beter te begrijpen. Omgekeerd biedt de Bijbel een andere blik op de dagelijkse werkelijkheid. Het is een ontmoeting waaraan kinderen vooral ook van elkaar leren.

© CBS De Gantel

×