Motto

Wij gaan er van uit dat elk kind zijn eigen talenten heeft, en wil leren dingen zelf te doen. Het uitgangspunt is dan ook: "elk kind kan veel".

Op het gebied van gedrag gaan wij uit van een positieve grondhouding:

  • Zorg dat je er echt bij bent
  • Maak een ander blij
  • Doe je werk met plezier
  • Kies elke dag de goede houding

Ons motto is dan ook: "jouw gedrag doet ertoe!"

Schoolcultuur

Wij willen dat het kind veel leert en graag naar school gaat. Wij hechten veel waarde aan een goede sfeer in en buiten de school. De leerkrachten doen er alles aan om het kind de kans te geven zich optimaal te ontplooien. Daarbij speelt de leerkracht een belangrijke en stimulerende rol. “Elk kind kan veel” is hierbij het uitgangspunt. CBS De Gantelis een moderne,open christelijke basisschool. Een school waar de Bijbelse verhalen worden verteld en waar we ons verdiepen in wat die verhalen ons kunnen leren over een manier van leven in deze tijd, in deze wijk, op deze school. De sfeer in onze school is veilig en vertrouwd. Het kind moet tot zijn recht komen. We zijn alert op discriminatie en pesten en willen vooral werken aan het voorkomen ervan.

We willen geen strenge school zijn, wel een school met duidelijke regels. Een open communicatie is hierin heel belangrijk.

Voorzieningen

CBS De Gantel beschikt over een modern schoolgebouw. Momenteel bestaat de school uit 17 groepen, waarvan 5 kleutergroepen.

Onderwijsaanbod

De school maakt gebruik van nieuwe, moderne onderwijsmethoden en digiborden. We proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan verschillen in de groep. We geven daarom gedifferentieerd onderwijs, verlengde instructie en bieden zorg in de groep. Waar nodig vindt zorg buiten de groep plaats.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandig en samen leren te werken, en leren omgaan met uitgestelde aandacht. De afspraken rondom zelfstandig werken worden dan ook schoolbreed toegepast.

Parels

  • Digitale schoolborden in alle groepen
  • Roulatie kasten met uitdagend zelfstandig werkmateriaal in alle groepen
  • Een eigen bibliotheek
  • Techniekkastelen
  • Pittige plustorens, die worden ingezet tijdens plus-klassen voor kinderen die meer uitdaging nodig hebben.

© CBS De Gantel

×