Aanmelden Wateringseveldloop 2019

Via dit formulier kunt u uw kind(eren) aanmelden voor de Wateringseveld loop van zondag 23 juni 2019. Als u dat hier doet is deelname aan de loop gratis!

Aanmelden via de website kan t/m zaterdag 27 april!

Hierna kan het nog via de organisatie van het loopfestijn, maar dan zullen er kosten aan verbonden zijn.

© 2019 CBS De Gantel