Aanmelden ouderhulp tijdens kamp

Via onderstaand formulier kunt u zich opgeven om te helpen tijdens het kamp. We hebben hulp nodig voor het fietsen t/m de kamplocatie en voor het ophalen met auto's van de kinderen op vrijdag. Bij te veel animo, met name bij het fietsen, zal er worden geloot. 

U kunt zelf kiezen voor welke hulp u zich aanmeldt. Dit kan voor zowel de maandag als de vrijdag, maar natuurlijk ook voor een van beide.

* Toelichting ophalen kinderen op vrijdagochtend

Hierboven kunt u zich opgeven om op vrijdag 28 juni de kinderen op te komen halen met de auto. Geef ook aan hoeveel kinderen er mee kunnen rijden. Denk eraan dat de bagage (1 tas + 1 slaapzak) ook mee in de auto moet.

© 2019 CBS De Gantel