• Home

Afgelopen woensdag vond de boekenmarkt plaats. Alle boeken die we niet meer kwijt konden in de schoolbiblitheek waren te koop voor slechts € 1,00! De kinderen waren enthousiast bezig met het kopen en verkopen van de boeken. Erg gezellig, maar ook goed om zoveel kinderen hun lievelingsboeken te zien kopen. DE OPBRENGST: € 422,00!! Bedankt voor jullie inzet en enthousiasme!

Groep 5A: winnaar 'Schoonste toilet van de maand juni'

Omdat de kinderen van groep 5A hun toilet de afgelopen maand het schoonst hebben gehouden, ontvingen zij vanmorgen uit handen van meester Ruud de wisselbokaal. Dit keer extra bijzonder, want zij zijn de eerste klas die de bokaal voor de tweede keer winnen! Jongens en meisjes: van harte gefeliciteerd! Alle groepen beginnen weer op nul en strijden de komende maand weer mee voor de bokaal. Wie wordt de winnaar van de maand juli?

Ze waren er bijna ondersteboven van!

De Ouderraad heeft zich vandaag weer ingespannen om de school in zomerse sferen brengen. Bedankt voor jullie inzet!

 

© 2019 CBS De Gantel