• Home

Cito Centrale Eindtoets PO

Op dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 april maken de leerlingen van de groepen 8 de CITO Centrale Eindtoets PO. De toets toetst de vaardigheden op het gebied van rekenen, taal en studievaardigheden. De toets wordt in de ochtenden afgenomen. De uitslag wordt na de meivakantie verwacht.

Wij wensen de leerlingen veel succes met het maken van de toets!

 

Dag tegen pesten! 19 april 2017

Wij willen op onze school alle kinderen een gevoel van veiligheid bieden, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we al onze leerlingen in de gelegenheid om met plezier naar school te gaan. Helaas, komt pesten op ieder school voor. Ook bij ons.

Lees meer

Paasviering/creamiddag

Op donderdag 13 april a.s. vinden er op onze school verschillende Paasvieringen plaats:

De groepen 1 en 2 starten met een paasontbijt en houden de Paasviering ’s ochtends in hun eigen klas en blijven dus ’s morgens op school. Het Paasverhaal wordt verteld uit de Kinderbijbel.

Jezus is opgestaan

De groepen 3 t/m 6 vieren Pasen in de ochtend met elkaar in de gymzaal. Daar zal het Paasverhaal centraal staan en zullen de kinderen verschillende Paasliedjes van de methode Trefwoord zingen. Het thema van dit jaar is “Opstaan”.  Aan het begin van de dag houden ook zij een paasontbijt.

Lees meer

Bedankbrief van CliniClowns

Wij zijn erg dankbaar voor jullie gift van €2.089,84 die jullie hebben overgemaakt naar aanleiding van de actieweken in januari. Wat een geweldig bedrag! Deze bijzondere gift maakt het mogelijk dat wij nog meer zieke en gehandicapte kinderen kunnen bezoeken. Door écht contact te maken en hun verbeeldingskracht in te zetten, zorgen de CliniClowns ervoor dat zieke kinderen weer even kind kunnen zijn. En dat komt de behandeling ten goede. Want samen spelen, weer even kind zijn, kan angst verminderen, pijn verlichten en het geeft emoties de ruimte.

Alle activiteiten die we aanbieden zijn gratis en komen tot stand dankzij de giften van onze donateurs. Namens alle zieke en gehandicapte kinderen hartelijk dank voor jullie steun!

Met vriendelijke groet,

Coen Abbenhuis

Directeur CliniClowns Nederland   

CliniClowns

 

VakantiepasClub Voorjaarsvakantie

De voorjaarsvakantie is in aantocht! VakantiepasClubleden hoeven zich niet te vervelen, want de makers van de ZomervakantiePas hebben een supertof activiteitenaanbod samengesteld mét VakantiepasKorting. Eerst een gratis ontbijtje en dan bijvoorbeeld met korting naar de leukste films, een vrolijke lentewandeling maken met een schaapsherder, naar het theater, het museum of een binnenspeeltuin en nog veel meer. Vanaf 13 februari staan alle activiteiten op vakantiepas.nl.

Lees meer

© 2020 CBS De Gantel