• Home

Koningsspelen 21 april 2017

Vandaag vierden we met bijna alle groepen de Koningsspelen op school.

De kleutergroepen mochten dit jaar het feest aftrappen met een les ‘apenkooien’ in de grote gymzaal. Samen met hun juf gingen zij naar de grote gymzaal om daar les te krijgen van hun juf en meester Raymond. Een hele ervaring voor sommige kleuters. Na het klimmen, klauteren en andere sportieve opdrachten gingen de kleuters voldaan naar hun klas, waar zij konden genieten van een flesje drinken en een eierkoek.

De groepen 3 t/m 8 vierden in de middag de Koningsspelen. ’s Middags ging het er op de verschillende plekken in en om de school fanatiek aan toe.

Zo werkten de kinderen van de groepen 3 en 4 zich tijdens een workshop bootcamp in het zweet.

De groepen 5 kregen twee workshops namelijk dansen en boksen en waren hier de hele middag mee zoet.

Op het Lugtenburgplein konden de groepen 6 aan de slag met skeelers en waveboarden. De groepen 8 konden hun energie kwijt tijdens het boksen en de combat les.

De groepen 7 moesten de Koningsspelen dit jaar missen, maar hadden zelf een onvergetelijke middag tijdens de opnames van de BZT show. De kinderen hebben zich ook dit jaar weer van hun sportieve kant laten zien en genoten van de activiteiten.

Klik hier om wat filmpjes te bekijken van de activiteiten.

bodycombat  boksen

gymzaal

Cito Centrale Eindtoets PO

Op dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 april maken de leerlingen van de groepen 8 de CITO Centrale Eindtoets PO. De toets toetst de vaardigheden op het gebied van rekenen, taal en studievaardigheden. De toets wordt in de ochtenden afgenomen. De uitslag wordt na de meivakantie verwacht.

Wij wensen de leerlingen veel succes met het maken van de toets!

 

Dag tegen pesten! 19 april 2017

Wij willen op onze school alle kinderen een gevoel van veiligheid bieden, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we al onze leerlingen in de gelegenheid om met plezier naar school te gaan. Helaas, komt pesten op ieder school voor. Ook bij ons.

Lees meer

Paasviering/creamiddag

Op donderdag 13 april a.s. vinden er op onze school verschillende Paasvieringen plaats:

De groepen 1 en 2 starten met een paasontbijt en houden de Paasviering ’s ochtends in hun eigen klas en blijven dus ’s morgens op school. Het Paasverhaal wordt verteld uit de Kinderbijbel.

Jezus is opgestaan

De groepen 3 t/m 6 vieren Pasen in de ochtend met elkaar in de gymzaal. Daar zal het Paasverhaal centraal staan en zullen de kinderen verschillende Paasliedjes van de methode Trefwoord zingen. Het thema van dit jaar is “Opstaan”.  Aan het begin van de dag houden ook zij een paasontbijt.

Lees meer

© 2018 CBS De Gantel