• Home

Paasvieringen en Crea

Op donderdag 29 maart vonden er verschillende Paasvieringen plaats.

Alle groepen startten die ochtend met een gezellig Paasontbijt.

Pasen 3  Pasen 5

De groepen 1-2 hielden daarna de Paasviering in hun eigen klas. Het Paasverhaal werd verteld aan de hand van het prentenboek van De eerste Paasmorgen.

De groepen 3 t/m 6 vierden na het Paasontbijt Pasen met elkaar in de gymzaal van de school. Daar stond ook het Paasverhaal centraal en zongen de kinderen verschillende liedjes van de methode Trefwoord. Het thema was dit keer 'ieder einde is een nieuw begin'.

Pasen 4  

De viering van de groepen 7 en 8 vond na het Paasontbijt plaats in de Hervormde Kerk van Wateringen.

Pasen 2  Pasen 1

Al met al was het een ochtend waar we met voldoening op terugkijken! Vervolgens zijn we in de klassen aan de slag gegaan met creatieve activiteiten, ook erg gezellig en fijn om de creativiteit van kinderen terug te zien.

Pasen 6

Groep 3A en 4A: winnaars 'Schoonste toilet van de maand februari'

Begin januari kwam meester Ruud (onze conciërge) met de wisselbokaal ‘Schoonste toilet van de maand’ de klassen langs. Hij legde de kinderen uit dat de groepen die de toiletten het schoonst houden, de wisselbokaal kunnen winnen. Daarbij let meester Ruud dagelijks op de aanwezigheid van papieren handdoekjes op de grond, water op de wastafel, of er op de bril is geplast, of er niet is doorgetrokken en of er wc-papier op de grond ligt. De groepen die de minste minpunten hebben, winnen de wisselbokaal. Omdat de kinderen van groep 3A en 4A hun toilet de afgelopen maand het schoonst hebben gehouden, ontvingen zij vanmorgen uit handen van meester Ruud de wisselbokaal. Jongens en meisjes: van harte gefeliciteerd!

 IMG_2749.JPG

Nu rest de vraag: wie wordt de winnaar van de maand maart?

Ook dit jaar wordt er weer geld opgehaald door de kinderen voor een goed doel. Dit jaar is gekozen voor Het Ronald McDonald Huis! Een erg mooi initiatief dat ervoor zorgt dat ouders dichtbij hun zieke kind in het ziekenhuis overnachten. Want een kind in het ziekenhuis kan niet zonder zijn/haar ouders! 

Kyan uit groep 7B stuurde deze foto op, hij laat voor een heitje de hond uit. Goed werk, Kyan!

 

Heitje

Groep 5A: winnaar 'Wisselbokaal schoonste toilet'

Begin januari kwam meester Ruud (onze conciërge) met de wisselbokaal ‘Schoonste toilet van de maand’ de klassen langs. Hij legde de kinderen uit dat de groepen die de toiletten het schoonst houden, de wisselbokaal kunnen winnen. Daarbij let meester Ruud dagelijks op de aanwezigheid van papieren handdoekjes op de grond, water op de wastafel, of er op de bril is geplast, of er niet is doorgetrokken en of er wc-papier op de grond ligt. De groepen die de minste minpunten hebben, winnen de wisselbokaal. Omdat de kinderen van groep 5A hun toilet de afgelopen maand het schoonst hebben gehouden, ontvingen zij vanmorgen uit handen van meester Ruud de wisselbokaal. Jongens en meisjes: van harte gefeliciteerd!

  IMG 2426

 

© 2020 CBS De Gantel