• Home

School ivm staking gesloten

Het team van De Gantel gaat op 12 december opnieuw staken. Het is de tweede keer dat een hele dag wordt gestaakt. Eerder staakte ons team net als 60.000 andere leerkrachten al op 5 oktober j.l.

De leraren willen meer geld voor salarissen en een lagere werkdruk. Het kabinet heeft meer geld beschikbaar gesteld voor het primair onderwijs, ruim 700 miljoen euro, maar dat is volgens de actievoerders niet genoeg. Zij eisen minstens het dubbele.

PO in actie had minister Slob een ultimatum gesteld. Hij moest voor 5 december met meer geld over de brug komen, anders zou een reeks stakingen in het basisonderwijs volgen. Omdat dit niet is gebeurd, wordt er dinsdag gestaakt en is de school gesloten.

Het is natuurlijk leuk als Piet op bezoek komt om ons te verrassen, maar waarom stuurt de Sint uitgerekend Rommelpiet naar de Gantel? Toch zorgt hij voor veel lachende gezichten en stralende kinderen, bedankt Rommelpiet!

Rommel3 

rommel2 

rommelpiet 1

Sint voor ieder 1

Donderdagavond had de Ouderraad maar liefst 5 auto’s nodig om al het ingeleverde speelgoed naar het verzamelpunt van de stichting ‘Sint voor ieder 1’ te brengen. Omdat de stichting dit jaar 4500 kinderen blij wil maken met een cadeau is het fantastisch dat de ouders en kinderen gisteren en vandaag zoveel speelgoed op school kwamen brengen! De cadeaus komen via de Voedselbank Haaglanden, het Leger des Heils, de stichting Perspectief en via STEK Den Haag bij de kinderen terecht die ook een fijn Sinterklaasfeest willen hebben. Fijn dat de Ouderraad ook dit jaar dit mooie initiatief ondersteunde èn organiseerde!

IMG 1875

© 2018 CBS De Gantel