Tijdelijke sluiting CBS De Gantel

Het kabinet heeft besloten om scholen en kinderdagverblijven vanaf maandag 16 maart te sluiten tot en met 6 april. Dit betekent dat het grootste deel van de leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo tot en met 6 april geen les meer krijgt op school. Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen, zoals de zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang op de eigen school en of kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten.

Bron: Rijksoverheid.nl

  • Home
  • Koningsspelen 2019

Koningsspelen

Vrijdag 12 april hebben we genoten van de Koningsspelen op school. We begonnen de dag op het schoolplein met de hele school waar de Koningsspelen geopend werden met het liedje Pasapas.

 Koningsspelen De Gantel

In de klas hebben we onszelf als koning en koningin getekend. Daarna gingen we op het Luchtenburgplein rondjes rennen voor het goede doel (KWF). De kinderen hebben erg hun best gedaan en heel hard gerend! Ze waren niet te stoppen en kwamen soms wel aan 20 rondjes. De groepen hebben niet alleen gerend, maar ook elkaar aangemoedigd. Het was een geslaagde dag waar we met veel plezier op terugkijken. Fijn dat ook dit keer weer zoveel ouders ons hielpen!

 

© 2020 CBS De Gantel