Missie, visie en kernwaarden

Missie:

Onze missie is dat iedere leerling vanuit onze Christelijke identiteit zich op de volgende ontwikkelingsgebieden optimaal ontwikkelt: motorisch, cognitief en sociaal-emotioneel. Wij bereiden hen samen met hun ouders/verzorgers voor op een zelfredzame rol in de maatschappij.

Visie:

Wij willen dat ieder kind zich geaccepteerd voelt, leert samenwerken, leert verdraagzaam te zijn en verantwoordelijkheidsgevoel te ontwikkelen. Daarnaast willen we een school zijn waar kinderen ook hun persoonlijkheid ontwikkelen, zelfvertrouwen opbouwen en leren een mening te vormen en te onderbouwen. In deze snel veranderende maatschappij blijven wij ons als school ontwikkelen waarbij het kind centraal staat. 

Kernwaarden:

Respect

Respect betekent voor ons,  elkaar accepteren en naar elkaar luisteren. Iedereen is gelijkwaardig en hier handelen wij ook naar. Op onze school hebben we aandacht voor elkaar. Dit zie je doordat wij rekening houden met elkaar en elkaar helpen als het nodig is. Daarnaast hebben wij de afspraak dat iedereen elkaar begroet en iedereen zichzelf mag zijn.

Geborgenheid

Ouders, leerkrachten en leerlingen voelen zich gehoord en gezien. Dit doen wij door eenduidige positieve gedragsregels en structuur binnen de groep en de school. Daarbij is de relatie en het contact tussen ouder, leerling en leerkracht van essentieel belang. Zo voelt iedereen zich veilig. 

Veiligheid

We willen een veilige school zijn op fysiek, sociaal en emotioneel gebied. Dit uit zich bijvoorbeeld in een veilig, opgeruimd gebouw en veilige omgeving, gedragsprotocol, veiligheidsplan en hoor- en wederhoor bij iedereen: ouders, leerlingen en medewerkers. 

Structuur

Onder structuur verstaan wij duidelijke schoolafspraken en klassenregels die herkenbaar en zichtbaar zijn voor team, ouders en leerlingen.

 

 

© CBS De Gantel

×