Christelijke basisschool De Gantel

logo De Gantel

Op deze site vindt u informatie over NSO organisaties die kinderen van CBS De Gantel opvangen.

Zo Kinderopvang

Kinderen in alle leeftijden leren bij Zo Kinderopvang spelenderwijs. Kinderen vervelen zich bij Zo geen moment. En nog belangrijker: Zo Kinderopvang geeft uw kind een blijvende voorsprong. Want kinderopvang is zoveel meer dan alleen een plek waar uw kind wordt opgevangen tijdens uw werkuren. Bij Zo is het een warme en uitstekende aanvulling op de thuisopvoeding. Van 0 t/m 12 jaar; alles onder één dak. Wel zo prettig.

 

Buitenschoolse opvang bij Zo aan het Oosteinde

Deze BSO vindt u in het gezellige gebouw aan het Oosteinde. Buiten én binnen valt er genoeg te zien, te spelen en te ontdekken in de lichte, vrolijke ruimtes met volop spelmateriaal. De buitenschoolse opvang heeft elke dag een uitgebreid activiteitenprogramma voor kinderen van alle leeftijden. Er is vooral veel aandacht voor buitenactiviteiten. We vinden het belangrijk dat kinderen zelf meebeslissen over hun activiteiten. Dat doen we aan de hand van een kinderraad, waarin de kinderen deelnemen.

 

Rita Stouten, vestigingsmanager: “De ouders van kinderen die naar onze opvang toe gaan zijn enthousiast over ons pedagogisch programma  dat op verschillende leeftijdsgroepen is gericht. We houden ouders wekelijks op de hoogte van ons programma en onze afwisselende activiteiten met de kinderen. En natuurlijk van ons thema dat elke maand verandert.”

 

De voordelen van BSO bij Zo aan het Oosteinde op een rijtje:

·         Persoonlijke en huiselijke BSO voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar

·         Aparte groep voor jonge kinderen

·         Gediplomeerde pedagogisch medewerkers, in bezit van kinder-EHBO

·         Vaste gezichten op de groepen zorgen voor veilig en vertrouwd gevoel bij de kinderen

·         Vaste of flexibele opvang, BSO-contracten met of zonder schoolvakanties

·         Niet gebruikte dagen mag u het hele jaar door ruilen (mits beschikbaar)

·         Leuke activiteiten gericht op leeftijd van uw kind

·         Goede samenwerking met de school

·         Kinderen gaan dagelijks naar buiten en maken regelmatig leuke uitstapjes


Wilt u meer weten over Zo aan het Oosteinde of wilt u een keer langskomen om te kijken hoe de locatie eruitziet? Neemt u dan contact op met onze vestigingsmanager op 0714 225544 of via oosteinde@zokinderopvang.nl. Kijk ook op www.zokinderopvang.nl of op https://www.facebook.com/zoaanhetoosteinde.

 

 

 

De Gantel werkt samen met twee BSO-locaties van Kinderopvang 2Samen

  • kindercentrum 2Schuiten aan de Treslonglaan 99
  • kindercentrum 2Sprinkhanen aan de Noordweg 74H

2Samen verzorgt voorschoolse en naschoolse opvang; bij 2Schuiten is er tussen de middag ook Eetcafé voor kinderen van De Gantel. (zie website de Gantel / ouders / nso)

Bij 2Samen geven wij de kinderen de ruimte om zich te ontwikkelen. Kinderen moeten kunnen ontdekken en zich kunnen verwonderen, kunnen uitproberen, de wereld verkennen en hun eigen mogelijkheden daarin zien en ervaren. Uitdaging is belangrijk en vraagt om een balans met de behoefte aan fysieke en emotionele veiligheid. Uitdagende activiteiten bieden wij zowel op het centrum als lekker buiten.

Op beide BSO-locaties bieden wij regelmatig KICKs activiteiten. KICKs  is het projectbureau van 2Samen dat een activiteitenaanbod voor kinderen op de buitenschoolse opvang coördineert. Veelzijdigheid en kwaliteit zijn daarbij erg belangrijk. De activiteiten hebben het karakter van mini-workshops en worden zowel op de 2Schuiten en 2Sprinkhanen als op locaties zoals een sporthal gegeven. Regelmatig vernieuwen wij het aanbod van de activiteiten, waarbij we rekening houden met de twee verschillende leeftijdsgroepen (4-7 jaar / 8-13 jaar). Bij 2Schuiten kunnen de kinderen voor het buitenspelen gebruik maken van het schoolplein van De Gantel en speelmogelijkheden in de wijk. 2Sprinkhanen maakt voor het buitenspelen o.a. gebruik van de velden van de aangrenzende hockeyvereniging en zij krijgen na de zomervakantie een natuurspeeltuin, welke ook gebruikt kan gaan worden door 2Schuiten.

Voor informatie over beschikbaarheid en inschrijven kunt u telefonisch contact opnemen met het hoofdkantoor van 2Samen: 070 - 338 55 00

In het gebouw van De Gantel (ingang Treslonglaan) vindt u Peuterspeelzaal ’t Schuitje, onderdeel van kindercentrum 2Schuiten (Kinderopvang 2Samen). Door het bezoeken van een peuterspeelzaal krijgt uw peuter de kans om zijn of haar wereld te verruimen en nieuwe ervaringen op te doen met andere kinderen en volwassenen. De ‘thuiswereld’ wordt aanzienlijk vergroot. Ook is het een goede voorbereiding op de basisschool; uw kind leert spelenderwijs hoe het is om in een groep te functioneren en samen te spelen en te delen. De stap naar De Gantel wordt dan letterlijk en figuurlijk kleiner voor uw kind!

Peuterspeelzaal ’t Schuitje is alle dagen geopend van 8:30 tot 11:30 uur. De groep bestaat uit maximaal 16 peuters van 2,5 tot 4 jaar. Er zijn doorgaans twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers aanwezig. Zij houden zich gericht bezig met de kinderen en besteden veel aandacht aan aspecten als spelen, ontmoeten en ontwikkelen. Zij bieden daarbij een gevoel van (emotionele) veiligheid en vertrouwen, uitdaging en ontwikkelingsmogelijkheden. Zij bevorderen de persoonlijke en  sociale vaardigheden van de kinderen en leren hen waarden, normen en cultuur eigen te maken.

Contactgegevens:

Kindercentrum 2Schuiten                                                          Kindercentrum 2Sprinkhanen
Treslonglaan 99                                                                                Noordweg 74H
2548 RT  Den Haag                                                                         2548 AC Den Haag
tel: 070 - 394 27 95                                                                         tel: 0174 - 29 49 85

Website: www.2samen.nl                                                         Website: www.2samen.nl
mail: 2schuiten@2samen.nl                                                      mail: 2sprinkhanen@2samen.nl
contactpersoon: Karin Verhoeff of Esther Kuiper            contactpersoon: Suzanne den Boer of Pamela                                                                                                               Pronk

Buitenschoolse opvang Triodus      
Voor de buitenschoolse opvang heeft onze school een samenwerkingsverband met kinderopvangorganisatie Triodus. Triodus behoort tot één van de drie grootste kinderopvangorganisaties in Den Haag. Triodus heeft ruim vijftig kindercentra waar dagelijks dagopvang en buitenschoolse opvang voor kinderen van 0 tot 12 jaar wordt verzorgd. Bij Triodus werken circa 900 enthousiaste en professionele medewerkers aan de beste opvang voor ruim 4.000 kinderen.
 
De medewerkers van Triodus werken vanuit een unieke visie volgens een eigen Trioduspedagogiek. Die komt er in het kort op neer dat elk kind honderd manieren heeft om de wereld te ontdekken. Bij Triodus krijgen kinderen alle ruimte om zelf uit te vinden wat zij leuk vinden. Er wordt gezorgd voor een veilige en uitdagende omgeving, creatieve spelmaterialen en vakbekwame begeleiding. Bij Triodus krijgt elk kind alle vrijheid om zich in eigen tempo en op eigen kracht te ontwikkelen. Daarmee heeft Triodus een duidelijke visie op de rol van kinderopvang in Nederland; veel meer gericht op vorming en ontwikkeling dan op uitsluitend opvang.
 
Het hoofdkantoor van Triodus bevindt zich aan de Koninginnegracht 10,
2514 AA in Den Haag. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Klantrelaties en Bemiddeling via (070) 312 00 10 of via kb@triodus.nl. Kijk voor meer informatie over Triodus en de Trioduspedagogiek op www.triodus.nl!
 
EigenWijse Buitenschoolse opvang . 
 
Met ingang van schooljaar 2014/2015 kunnen ook de kinderen van de Gantel gaan genieten van de EigenWijse buitenschoolse activiteiten. Geïnspireerd door de filosofie van Reggio Emilia worden er  dagelijks uitdagende activiteiten aangeboden op gebied van sport, creativiteit en natuur. Ook kunnen de kinderen inschrijven op de steeds weer wisselende  activiteitenpakketten die aangeboden worden  zoals bv judo, rugby, yoga en  breakdance. De mogelijkheid om deel te nemen aan zwem- en tennisles is aanwezig.
Voor kinderen vanaf 7 jaar, die toe zijn aan extra  spannende en avontuurlijke activiteiten, heeft EigenWijs een unieke Natuur en Avontuurlocatie.
 
In de schoolvakanties en op schoolvrije dagen doen we extra EigenWijs en maken we veel bijzondere  uitstapjes.
U kunt bij ons terecht  voor  alle  opvang na school. Buitenschoolse opvang  voor alleen  schoolweken ( dus zonder vakantieopvang) is ook mogelijk.
Voor aanmelden en meer informatie : www.eigenwijsekids.nl
 
Kinderopvang ZON! Wateringen
 
 
Binnen de nieuwbouw van sportvereniging VELO heeft kinderopvang ZON! een prachtige ruimte voor naschoolse opvang. ZON! is een buitengewone kinderopvang waar we de volle aandacht voor de kinderen hebben en activiteit gericht werken. In het activiteiten aanbod komen de 3 speerpunten, natuur, cultuur en sport, dagelijks terug. De kinderen spelen zelf een belangrijke rol in het bepalen van het activiteitenaanbod. Ze worden dagelijks gevraagd naar hun meningen en ideeën in de zogeheten kind vergaderingen.
 
Bij ZON! spelen de kinderen actief buiten en worden ze uitgenodigd om hun creativiteit in te zetten voor het maken van onder meer kunst en dans. Door de samenwerking met VELO kan ZON! ook veel sportactiviteiten aanbieden.
Iedereen is van harte welkom om eens vrijblijvend te komen kijken bij ZON! Wateringen: Noordweg 26, Wateringen.
Kijk voor meer informatie op de website; www.kinderopvangzon.nlof mail naar; bob@kinderopvangzon.nl.
 
 
 
Kindercentrum De Dwergenhut : de leukste en de professioneelste Kinderopvang uit de buurt.
 
Wij hebben  3 vestigingen in Den Haag en Rijswijk.
De Dwergenhut 1
Strijplaan 103-105
2285 GJ Rijswijk
070-753393 of 06-29537781
 
In deze vestiging hebben wij een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf.
 
Kindercentrum De Dwergenhut 2
Laan van Wateringse Veld 385 (schuin tegenover de Fontein).
2548 BM Den Haag
070-3096869 of 06-34657875
 
Kindercentrum De Dwergenhut 3
Strijplaan 93
2285 GJ Rijswijk
070-7446525 of 06-29537781
 
De Dwergenhut 1 en 2 zijn de locatie ‘s waar wij verschillende soorten opvang aanbieden.
Wij bieden VSO,TSO en NSO en opvang voor Marge en Vakantiedagen.
De openingstijden zijn van 7.30 uur tot 18.30 uur.
 
Onze visie: “Laat het KIND, KIND zijn “ is het uitgangspunt van onze werkwijze.
 
U kunt op www.dedwergen.nlkijken voor verdere informatie.
 
  
De Gantel foto
De Gantel foto